e-fatura

E-fatura kullanımı her geçen gün artmaktadır. 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 3 milyon e-fatura mükellefi bulunmaktadır. E-fatura kullanımının yaygınlaşması ile hem mükellefler hem de devlet hem de çevre için pek çok fayda sağlanmaktadır.

e-fatura

E-fatura, elektronik ortamda düzenlenen ve iletilen bir fatura türüdür. E-fatura, kağıt faturanın yerini alarak hem maliyetleri hem de çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olur. E-fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanır ve GİB'in sunduğu sistem üzerinden alıcı ve satıcı arasında elektronik olarak gönderilir. E-fatura, yasal olarak kağıt faturayla eşdeğerdir ve aynı hukuki sonuçları doğurur.

E-faturanın avantajları nelerdir?

E-faturanın birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

- E-fatura, kağıt faturaya göre daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde düzenlenir ve iletilir. Böylece hem zaman hem de iş gücü tasarrufu sağlanır.
- E-fatura, kağıt faturanın gerektirdiği matbaa, kargo, arşivleme gibi maliyetleri ortadan kaldırır. Ayrıca e-fatura, kağıt faturanın kaybolma, yıpranma, sahtecilik gibi risklerini de azaltır.
- E-fatura, kağıt faturanın oluşturduğu çevresel sorunlara bir çözüm sunar. E-fatura, kağıt tüketimini ve karbon salınımını azaltarak doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.
- E-fatura, kağıt faturaya göre daha kolay takip edilebilir ve raporlanabilir. E-fatura, GİB'in sistemine kaydedildiği için vergi denetimlerinde kolaylık sağlar. Ayrıca e-fatura, muhasebe ve finansal işlemlerde verimliliği artırır.

E-faturaya nasıl geçilir?

E-faturaya geçmek için öncelikle GİB'in internet sitesinde yer alan e-fatura başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri temin etmek gerekir. Başvuru sonrasında GİB tarafından verilen kullanıcı kodu ve şifre ile sisteme giriş yapılabilir. E-faturaya geçmek isteyen mükellefler, kendi bilgisayarlarına veya internete bağlı bir cihaza e-fatura uygulamasını kurabilir veya bir e-fatura hizmet sağlayıcısı ile anlaşabilirler. E-fatura uygulaması veya hizmet sağlayıcısı aracılığıyla e-faturalar düzenlenir ve GİB'in sistemine gönderilir. Alıcılar da aynı şekilde e-faturaları GİB'in sisteminden alabilirler.

E-faturaya kimler zorunlu?

E-faturaya geçiş, bazı mükellefler için zorunlu, bazıları için ise isteğe bağlıdır. Zorunlu olan mükellefler şunlardır:

- 2020 yılında brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar
- Özel tüketim vergisi mükellefleri
- Elektronik ticaret yapanlar
- Kamu idareleri
- Kamu iktisadi teşebbüsleri
- Serbest meslek erbabı

Zorunlu olmayan mükellefler ise istedikleri takdirde e-faturaya geçebilirler.

E-faturanın geleceği nasıl olacak?

E-fatura, günümüzde giderek yaygınlaşan ve gelecekte de önemini koruyacak bir uygulamadır. E-fatura, teknolojik gelişmelerle birlikte daha da geliştirilecek ve farklı sektörlerde ve ülkelerde kullanılacaktır. E-fatura, dijitalleşmenin bir parçası olarak iş dünyasının ve ekonominin vazgeçilmez bir unsuru haline gelecektir.